Uppdrag 2017-11-19T18:52:43+00:00

Referensuppdrag och kunder

Nedan hittar du ett urval av genomförda uppdrag med nöjda kunder. Kontakta oss om du har några frågor eller är intresserad av våra tjänster!

2018-01-23T13:16:10+00:00

Förstudie, upphandling och implementering

Förstudie, upphandling och implementering Kund: S:t Erik Markutveckling Konsult: Anna Cedvén, Per Högdahl S:t Erik Markutveckling äger och förvaltar ett antal utvecklingsfastigheter, och är ett dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Man är få anställda och köper drift, förvaltning och ekonomisk redovisning i en sammanhållen förvaltningsentreprenad. Uppdragen påbörjades 2012 med hjälp att följa [...] Läs mer

2017-11-19T19:39:03+00:00

Utveckling upphandlingsmodell, driftstrategi och upphandlingar

,

Utveckling upphandlingsmodell, driftstrategi och upphandlingar Kund: Locum AB Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas Locum förvaltar Stockholm läns landstings vårdfastigheter och har sedan 90-talet upphandlat driften av fastigheterna. 2009 påbörjade Hanna en genomlysning av Locums modell för outsourcing av fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, i syfte att förnya och förbättra avtalen. I uppdraget ingick projektledning, [...] Läs mer

2018-01-23T13:16:27+00:00

VD, projektledare och delprojektledare, deltagare i utvecklingsprojekt samt förtroendeuppdrag

,

VD, projektledare och delprojektledare, deltagare i utvecklingsprojekt samt förtroendeuppdrag Kund: Aff Forum Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas, Per Högdahl Föreningen Aff Forum är en branschförening för förvaltning och service, och är mest kända för att man ger ut Aff-dokumentationen. Aff är inte bara centralt för alla som arbetar med någon form av [...] Läs mer

2017-11-19T19:39:20+00:00

Outsourcing av FM-tjänster

,

Outsourcing av FM-tjänster Kund: Sweco Sverige AB Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas Sweco Sverige är en koncern bestående av dotterbolag med konsulter specialiserade inom olika områden av samhällsbyggnadssektorn. När uppdraget genomfördes var man ca 3000 medarbetare i Sverige fördelade på ca 50 kontor. FM-tjänsterna utfördes till stor del i egen regi och [...] Läs mer

2017-11-19T19:39:34+00:00

Utredningar kring trygghetsboende

Utredningar kring trygghetsboende Kund: Stockholm Stadshus AB Konsult: Anna Cedvén Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger och förvaltar Stockholm Stads omsorgsfastigheter, som till en del består av äldre så kallade servicehus. Många av dem byggdes i början på 1980-talet och består främst av lägenheter på 1RoK samt stora gemensamhetsutrymmen. 2010 beslutade politikerna [...] Läs mer

2017-11-19T19:39:41+00:00

Internhyresprojekt

Internhyresprojekt Kund: Nacka Kommun Konsult: Anna Cedvén Nacka kommun äger ett stort antal verksamhetsfastigheter som hyrs ut till olika verksamheter såsom förskola, skola m.m. För skolfastigheterna tillämpades en internhyresmodell som skulle gälla även för externa verksamheter, i likabehandlande syfte. Modellen var inte ny, och kommunen stod inför stora nybyggnadsinvesteringar vad gäller skollokaler. [...] Läs mer

2017-11-19T19:36:27+00:00

Gränsdragning mellan drift och förvaltning

Gränsdragning mellan drift och förvaltning Kund: Västfastigheter Konsult: Anna Cedvén Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Fastighetsförvaltningen och den största delen av fastighetsdriften drivs i egen regi, men på några fastigheter så anlitas externt driftbolag. För att tydliggöra vad som var förvaltningsavdelningens ansvar och vad som var [...] Läs mer

2017-11-19T19:37:28+00:00

Processpecialist, processansvarig, ämnesexpert samt utbildningar

,

Processpecialist, processansvarig, ämnesexpert samt utbildningar Kund: Riksbyggen Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas Riksbyggen är ett företag som både bygger och förvaltar, och man är en av Sveriges största leverantörer av tjänster inom fastighetsförvaltning. I sitt erbjudande har man teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsservice och energi-tjänster. Hanna har haft flera olika uppdrag åt [...] Läs mer

Våra uppdrag inom IT har vi samlat under IT-strategi.