Tjänster 2018-01-23T13:12:20+00:00

Våra tjänster

Att göra en upphandling enligt Aff kräver en god kunskap om regelverket och en stor insikt i hur verksamheten fungerar – samt en förmåga att sammanfoga detta i ett förståeligt avtal.

Vi besitter såväl expertkompetens inom Aff som stor erfarenhet av att leva med Aff-entreprenader i praktiken.

Vi projektleder upphandlingen och tillverkar förfrågningsunderlag anpassade efter den specifika situationen, inom förvaltning, drift och FM.

Exempel på uppdrag:

 • Upphandling drift/ teknisk förvaltning för vårdfastigheter

 • Upphandling drift och förvaltning för utvecklingsfastigheter

 • Upphandling drift kommersiellt fastighetsbolag

Processkartläggningar är ofta ett bra verktyg i olika typer av utvecklingsprojekt. Genom att initialt få koll på processen hittar man lättare de områden som behöver förbättras. I utvecklingsarbete är processkartor ett viktig verktyg för att kommunicera samt mäta och följa upp arbetet.

Vi hjälper dig med både processkartläggningar, processutveckling och verksamhetsutveckling. Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt i processarbetet och tycker det är viktigt att hitta rätt nivå så att det inte blir för komplext och krångligt.

Exempel på uppdrag:

 • Kartläggning och vidareutveckling av interna processer för kommunal fastighetsförvaltning
 • Linjeroll som processpecialist

IT-stöd inom fastighetsförvaltning är ofta stora och komplexa. När man byter och utvecklar system så har ibland IT-konsulter och verksamheten svårt att förstå varandra vilket kan leda till tex felprioriteringar och onödigt krångliga lösningar.

Vi hjälper dig att ta fram just din verksamhets behov och prioritera dessa. Vi hjälper dig också att översätta dina behov till krav som används i IT-utveckling och att se till att helheten hänger ihop och följer ert arbetssätt.

Exempel på uppdrag:

 • Kravställning system för avtalshantering
 • Beställare och kravställare för system för framtagning av Aff-avtal
 • Kravställare av system för planerade arbetsordrar

Hur är det ställt med era avtal, fungerar det så som det är skrivet? När en upphandling är genomförd och avtalet ska implementeras så är resan bara påbörjad. Det är nu rutiner ska sättas och leverantören ska upp till bevis.

Vi tar fram mallar och rutiner för samverkan med, och uppföljning av, leverantörer. Vi deltar i möten och stödjer er under såväl implementeringstiden som entreprenadtiden och under avslut. Vi genomför också avtalsrevisioner.

Exempel på uppdrag:

 • Implementering och uppföljningsstöd drift- entreprenader för vårdfastigheter

Har du något eller några avtal baserade på Aff? Då är det väsentligt att ha kunskap om hur ett Aff-avtal fungerar och är uppbyggt. Vilka krav kan jag ställa på motparten och de på mig? Vad ingår i tjänsten, och hur ska den ersättas?

Vi håller utbildningar inom Aff, anpassade för just din situation.

Exempel på uppdrag:

 • Företagsanpassade utbildningar i Aff
 • Kurser åt utbildningsföretag
 • Föredrag på mässor/branschdagar
 • Framtagning av e-baserad utbildning om aff och anbudsarbete åt leverantör.
 • Seminarier i Aff:s egen regi

Är inte fastigheter din kärnverksamhet? Är det att driva hotell, restaurang, butik eller annat? Då är det svårt att ha fastighetskompetens anställd. Vi har erfarenhet av att vara Fastighetschef och hjälper gärna till.

Vi erbjuder en kontinuerlig stöttning i fastighetsfrågor, oavsett om du äger fastigheten eller är hyresgäst. Omfattningen kan variera från några timmar då och då till mer omfattande uppdrag.

Exempel på uppdrag:

 • Fastighetschef på hotell
 • Fastighetschef på teater

Hur ska kostnader för fastigheter och lokaler fördelas? ”Det beror på” är det korta svaret – inget modell är bäst i alla situationer. Framförallt är det viktigt att fundera på hur debitering och gränsdragning ska fungera i praktiken – annars är det upplagt för magplask.

Vi gör internhyresutredningar samt projektleder projekt inom internhyra.

Exempel på uppdrag:

 • Internhyreshandbok kommun
 • Ny internhyresmodell kommun

Ingen organisation inom fastighetsbranschen utför idag alla arbeten i egen regi. Normal sett finns det ett större antal tjänster som utförs av leverantörer, och ibland är hela delar utlagt på entreprenad. Men har ni funderat på varför det ser ut som det gör, eller har det bara blivit så?

Vi ger råd kring upplägg för köpta tjänster kontra egen regi. I det stöttar vi er att reda ut vad som bör utföras i egen regi, vad bör köpas och hur det bör köpas – och hur det fungerar praktiskt i er organisation.

Exempel på uppdrag:

 • Förstudie inför upphandling av förvaltningstjänster
 • Outsourcing av FM-tjänster

Våra tjänster inom IT har vi samlat under IT-strategi.