VD, projektledare och delprojektledare, deltagare i utvecklingsprojekt samt förtroendeuppdrag 2018-01-23T13:16:27+00:00

Project Description

VD, projektledare och delprojektledare, deltagare i utvecklingsprojekt samt förtroendeuppdrag

Kund: Aff Forum
Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas, Per Högdahl

Föreningen Aff Forum är en branschförening för förvaltning och service, och är mest kända för att man ger ut Aff-dokumentationen. Aff är inte bara centralt för alla som arbetar med någon form av outsourcade tjänster, utan föreningen Aff driver också en aktiv verksamhet.

Under 2010-2011 så påbörjades arbetet med att ta fram en helt ny version av Aff-dokumentationen. Ett ramverk arbetades fram, och där var Per beställarrepresentant i den förstudie som granskade ramverket. Under 2012 så anlitades Hanna som VD för servicebolaget på konsultbasis, och i rollen som VD arbetade Hanna med att skapa förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt framöver. Bl.a. så kravställde och implementerade hon en ny hemsida, en e-handelsplattform och ett CRM-system. Som VD var Hanna beställarrepresentant och samordnare för det stora projektet Nya Aff, och i det beställare och kravställare av ett webbaserat it-stöd för skapandet av avtal enligt Aff (Aff Avtalssystem). 2014 avslutade Hanna sitt uppdrag för att gå på föräldraledighet.

Anna var en av delprojektledarna för Nya Aff, och fick efter det förtroendet att försöka lösa upp knuten mellan beställare och leverantörer rörande ny underhållsterminologi. Det arbetet ledde till förändringar i både Aff-definitioner och ABFF, där Anna var projektledare för genomförandet. Sedan projektet Nya Aff avslutades arbetar Anna också som löpande stöd till nuvarande VD för Aff Service. Det innebär såväl kontakt med kunder och användare, som att hålla seminarier och driva vidareutvecklingen av Aff Avtalsystem. Sedan 2016 har Anna också förtroendeposten som adj ordförande i ABFF-utskottet.