Utredningar kring trygghetsboende 2017-11-19T19:39:34+00:00

Project Description

Utredningar kring trygghetsboende

Kund: Stockholm Stadshus AB
Konsult: Anna Cedvén

Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger och förvaltar Stockholm Stads omsorgsfastigheter, som till en del består av äldre så kallade servicehus. Många av dem byggdes i början på 1980-talet och består främst av lägenheter på 1RoK samt stora gemensamhetsutrymmen. 2010 beslutade politikerna att 10 servicehus skulle omvandlas till den nya boendeformen Trygghetsboende. Det första uppdraget innebar att utreda hur Micasa skulle påverkas ekonomiskt av beslutet.

Då omvandlingen innebar större ombyggnationer krävdes ekonomiska analyser såväl av projektkostnader som påverkan på hyresbilden. Resultatet medförde att planerade omvandlingar avbröts, och uppdraget fortsatte sedan med en analys rörande vilka av Micasa Fastigheters fastigheter som har potential som Trygghetsboende. Utredningen omfattade ekonomiska, organisatoriska och tekniska aspekter samt hur attraktivt ett ev. trygghetsboende i fastigheten skulle vara. Utöver detta levererades förslag på lämpliga alternativa användningsformer, och idag ser vi ett större antal studentbostäder inom beståndet.

Utöver det genomförde Anna även en projektrevision av ett ombyggnadsprojekt, i syfte att analysera varför kostnadsbilden såg ut som den gjorde och vad lämpliga åtgärder skulle kunna vara.