Processpecialist, processansvarig, ämnesexpert samt utbildningar 2017-11-19T19:37:28+00:00

Project Description

Processpecialist, processansvarig, ämnesexpert samt utbildningar

Kund: Riksbyggen
Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas

Riksbyggen är ett företag som både bygger och förvaltar, och man är en av Sveriges största leverantörer av tjänster inom fastighetsförvaltning. I sitt erbjudande har man teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsservice och energi-tjänster.

Hanna har haft flera olika uppdrag åt Riksbyggen. Som processpecialist jobbade hon med att både förvalta och vidareutveckla Riksbyggens ledningssystem. Som processansvarig har hon ett helhetsansvar för att förvalta och utveckla anbud- och avtalsprocessen, inklusive stödsystem. I anslutning till rollen som processansvarig har Hanna också varit ämnesexpert inom bl.a. avtal och anbud i ett större IT-projekt. Där jobbar hon främst med kravställning av avtals- och kalkylsystem samt framtagning av utbildningsmaterial inom området.

Fristående från detta så har Anna hållit en rad utbildningar i Aff för olika delar av Riksbyggen. Utbildningarna är företagsanpassade och hålls på olika lokalkontor.