Outsourcing av FM-tjänster 2017-11-19T19:39:20+00:00

Project Description

Outsourcing av FM-tjänster

Kund: Sweco Sverige AB
Konsult: Anna Cedvén, Hanna Douglas

Sweco Sverige är en koncern bestående av dotterbolag med konsulter specialiserade inom olika områden av samhällsbyggnadssektorn. När uppdraget genomfördes var man ca 3000 medarbetare i Sverige fördelade på ca 50 kontor. FM-tjänsterna utfördes till stor del i egen regi och ledningen beslutade att analysera befintlig intern FM-organisation på de tre största kontoren i syfte att förbättra FM-verksamheten. Ansvarig konsult blev Hanna, och när Anna anställdes blev hon också engagerad i uppdraget.

Uppdraget innefattade projektledning av processen, utredning av hur befintliga FM-tjänster fungerade, jämförelse av nyckeltal internt och externt, rådgivning och beslutsunderlag till ledningen. Resultatet blev en upphandling av leverantör och outsourcing av befintlig FM-organisation på storstadskontoren.

Ett antal år senare kom uppdraget till Anna att göra en konkurrensutsättning av befintlig leverantör, vilket innebar upphandling av kompletta FM-tjänster till de tre största kontoren (ca 2000 användare) samt kompletterande tjänster till mindre kontor. Uppdraget omfattade analys, rådgivning och framtagande av FFU.