Internhyresprojekt 2017-11-19T19:39:41+00:00

Project Description

Internhyresprojekt

Kund: Nacka Kommun
Konsult: Anna Cedvén

Nacka kommun äger ett stort antal verksamhetsfastigheter som hyrs ut till olika verksamheter såsom förskola, skola m.m. För skolfastigheterna tillämpades en internhyresmodell som skulle gälla även för externa verksamheter, i likabehandlande syfte. Modellen var inte ny, och kommunen stod inför stora nybyggnadsinvesteringar vad gäller skollokaler.

Uppdraget var att utveckla befintlig internhyresmodell för Nacka kommun avseende skollokaler, i syfte att öka effektiviteten i såväl lokalernas nyttjande samt att låta hyran möjliggöra en lämplig underhållsnivå. I uppdraget ingick analys av befintlig modell, förslag på förändringar för att uppnå mål, workshops med verksamheten, ekonomiska kalkyler och nyckeltal, ledning av själva utvärderings-processen, stöd i införande samt utbildning av berörda verksamheter.