Gränsdragning mellan drift och förvaltning 2017-11-19T19:36:27+00:00

Project Description

Gränsdragning mellan drift och förvaltning

Kund: Västfastigheter
Konsult: Anna Cedvén

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Fastighetsförvaltningen och den största delen av fastighetsdriften drivs i egen regi, men på några fastigheter så anlitas externt driftbolag. För att tydliggöra vad som var förvaltningsavdelningens ansvar och vad som var driftavdelningens så valde man att göra en gränsdragning som baserade sig på Aff. På samma sätt som när ett förvaltningsavtal tecknas så måste en intern enhet veta vad som förväntas av dem, och för detta är Aff ett utmärkt hjälpmedel. I detta fallet blev förvaltningsavdelningen ”beställare” och driftavdelningen ”leverantör”, bl.a. för att få en likvärdighet mot den externt köpta driften.

Uppdraget omfattade framtagande av mallar enligt Aff för gränsdragning mellan Drift och Förvaltning, rådgivning kring upphandling av extern drift samt framtagande av FFU för upphandling av drift.