Förstudie, upphandling och implementering 2018-01-23T13:16:10+00:00

Project Description

Förstudie, upphandling och implementering

Kund: S:t Erik Markutveckling
Konsult: Anna Cedvén, Per Högdahl

S:t Erik Markutveckling äger och förvaltar ett antal utvecklingsfastigheter, och är ett dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Man är få anställda och köper drift, förvaltning och ekonomisk redovisning i en sammanhållen förvaltningsentreprenad. Uppdragen påbörjades 2012 med hjälp att följa upp befintlig förvaltningsentreprenör. Inför en ny upphandling gjordes en analys av olika alternativ kring organisation och utformning av entreprenaderna, och under 2016 genomfördes en stor upphandling (enligt LOU) av ny förvaltningsentreprenör där Anna var ansvarig projektledare och stod för framtagandet av förfrågningsunderlaget.

Uppdraget har fortsatt under 2017 med implementering av den nya entreprenaden, inklusive utarbetande av rutiner och checklistor för uppföljning. I samband med avslutandet av den tidigare entreprenaden genomförde Per också en avslutande statuskontroll.