Konsulter 2018-01-26T08:29:48+00:00
Hanna DouglasSeniorkonsult
Hanna är en analytisk och engagerad konsult som arbetar självständigt och tar initiativ. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsförvaltande organisationer, både som konsult och som anställd.

Hanna arbetar främst med verksamhets- och affärsutveckling, bl.a. med processutveckling och kravställning av it-stöd.

Till hennes styrkor hör förmågan att snabbt göra en analys, identifiera det väsentliga och utifrån det prioritera och lägga upp sitt och andras arbete. Hon har ett strukturerat arbetssätt och är van att arbeta både självständigt och i grupp samt som projektledare. Hanna uttrycker sig också mycket väl i tal och skrift.

Läs mer
Anna CedvénSeniorkonsult
Anna är en analytisk och effektiv konsult med mycket stor förmåga att organisera upp verksamheter och projekt som behöver struktur. Då Anna har arbetat i och med många olika typer av organisationer och huvudmän har hon sällsynt erfarenhet av såväl mellan FM, fastighetsförvaltning och projektledning.

Hennes arbetsområde är framförallt verksamhetsutveckling och analyser inom FM- och fastighetsförvaltning, med outsourcing som specialitet. När det gäller avtal enligt Aff innehar Anna kompetens och erfarenhet som få andra, såväl teoretiskt som praktiskt.

Till Annas styrkor hör förmågan att mycket snabbt sätta sig in i komplexa situationer och bryta ner och strukturera upp dem. Hon är en driven projektledare samtidigt som hon är duktig på självständigt arbete såsom framtagande av upphandlingsdokumentation och rapporter. Anna uttrycker sig också mycket väl i tal och skrift.

Läs mer
Peo CedvénSeniorkonsult IT
Peo är en erfaren process- och projektledare inom IT-management med djup kunskap inom processer, förändringsledning och leverantörsstyrning. Han är van att jobba med etablering av ITSM-processer i olika miljöer, och har erfarenhet av såväl offentlig verksamhet som privat inom ett flertal olika branscher. Som konsult är Peo lyhörd, analytisk och får saker att hända.

Hans arbetsområde är huvudsakligen utveckling, styrning och uppföljning inom ITIL-ramverket. Arbetsområdet spänner över såväl projekt, förvaltning och drift – internt eller externt. Att jobba med människor över projektgränserna och olika nationaliteter med kommunikation både på svenska och engelska är inget problem för Peo.

Peos styrka är att skapa ordning och reda i en miljö där koordination och kommunikation mellan flera intressenter är av största vikt och han får ofta stort förtroende hos både medarbetare och chefer. Hans goda teoretiska kunskap i kombination med hans förmåga att förstå verkligheten för de påverkade intressenterna gör att hans arbete normalt får stort genomslag i verksamheten. Peo är också mycket duktig när det gäller att hantera leverantörer, med uppföljning, tydlighet och kontinuerlig dialog.

Peo är certifierad ITIL Foundation och Scrum master.

Läs mer
Linda StrindSeniorkonsult
Linda är en driven, strukturerad och lyhörd konsult. Efter över 15 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, fastighetsjuridik, fastighetsanalys och projektledning i både privat och offentlig sektor har hon förmåga att se helheter och hitta värden i komplexa frågeställningar.

Linda arbetar alltid med långsiktig hållbarhet i fokus och trivs i projekt som tar avstamp i nytänkande och utveckling. Hon har arbetat i många olika uppdrag som hanterar informationsflöden i processer -mellan olika roller i fastighetsbolaget eller i olika verksamhetssystem. Hit hör ämnen som” BIMs nytta i förvaltningsskedet”, eller ”Arbetsgång vid projektavslut för smidig integration med förvaltningen”.

Hennes styrkor är att omvandla en fluffig vision till ett konkret mål kopplat till en tydlig projektplan, samt förmågan att sprida sitt eget stora engagemang för olika ämnen till sin omgivning. Linda är god kommunikatör och relationsskapare. Linda uttrycker sig också väl i tal och skrift och tycker om att föreläsa, utbilda eller agera som moderator.